Lilla Edets kommun - startsida

Skola, förskola och fritidshem

Uppdaterad 2022-02-09

Lilla Edets kommuns förskolor och skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

  • Stanna hemma om du är sjuk. Det gäller covid-symtom precis som symptom av all annan sjukdom som är smittsam.

  • Vaccinera dig mot covid-19 om du är 12 år eller äldre.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Distansundervisningen för högstadieeleverna på Fuxernaskolan fortsätter fram till sommarlovet


Eftersom det fortfarande pågår ombyggnationer i Fuxernaskolan, så finns det inte möjlighet att glesa ut eleverna i lokalerna i tillräcklig omfattning som behövs för att undvika trängsel bland elever och personal. Åtgärden som finns kvar för att minska trängsel är att minska antalet personer som vistas i lokalerna samtidigt. Därför har bildningsnämndens ordförande beslutat att distansundervisningen av årskurs 7-9 på Fuxernaskolan ska fortsätta fram till 11 juni 2021, det vill säga fram till sommarlovet.


Högstadieeleverna som undervisas på distans erbjuds även fortsatt skollunch för avhämtning.

Läs mer om beslutet.

Skollunch erbjuds åter gymnasieelever från 22 februari

Gymnasieelever som studerar hemifrån och är folkbokförda i Lilla Edets kommun erbjuds åter skollunch för avhämtning på ett antal skolor och förskolor på orter runt om i kommunen. Detta gäller under vardagar (ej lovdagar) från och med måndag 22 februari.

 

Du som är gymnasieelev kan läsa mer och anmäla att du vill ha lunch på lillaedet.se/gymnasielunch Länk till annan webbplats.

Om ditt barn konstateras vara smittat med Covid-19 vill vi att du informerar skolan/förskolan om det

Vi får inte fråga vårdnadshavare till ett barn som är hemma sjukt vilken sjukdom barnet har. Däremot får vi be er att berätta för oss om barnet har Covid-19.

Vi önskar informationen för att avgöra hur vi ska informera medarbetare och vårdnadshavare. Vi behöver också kunna planera vår verksamhet.

Grundskola och fritidshem

I skolorna informeras ofta och återkommande om vikten av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. Det innebär att både elever och personal stannar hemma om man är sjuk, är noga med handhygienen samt håller avstånd så mycket som möjligt.

 

Vi har en god beredskap och tydliga rutiner för smittspårning vid konstaterad Covid-19-smitta i skolan. Rutinerna är skapade utifrån Smittskydd Västra Götalands instruktioner.


Tillfälliga förändringar inom förskola och fritidshem kan behöva göras med kort varsel. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förskola

Förskolan ska vara en plats där barn kan leka och lära i en trygg miljö. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering gäller inte barns lek och förskolepersonalens arbete med barnen. Omsorg, utveckling och lärande ska fortfarande bilda en helhet i förskolan.


Tillfälliga förändringar inom förskola och fritidshem kan behöva göras med kort varsel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


En åt gången i hallen vid lämning och hämtning

Nu är det endast tillåtet för en vårdnadshavare åt gången att komma in i förskolelokalerna vid lämning och hämtning. Är det redan någon i hallen, ber vi dig vänta på din tur.

Senast uppdaterad: 2022-02-09
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »