Lilla Edets kommun - startsida

Skyddsutrustning inom vård och omsorg

Uppdaterad: 2020-07-17, kl. 10.10

Lilla Edets kommun följer de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet och enhet Vårdhygien.

Den viktigaste uppmaningen till oss som vårdgivare är att medarbetare som har minsta symptom på övre luftvägsinfektion som till exempel hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber inte går till jobbet, utan stannar hemma.

God vårdhygien är en framgångsfaktor för att förhindra spridningen av coronaviruset. Våra medarbetare följer – precis som vanligt – basala hygienrutiner från Socialstyrelsen. Det är de basala hygienrutinerna i första hand som gör att smittan inte sprids från en brukare till en annan.

Skyddsutrustning

Nu i coronapandemin använder vi utöver den utrustning som vi alltid använder i basala hygienrutiner (handskar, plastförkläde och handdesinfektion) även personlig skyddsutrustning.


Skyddsutrustningen används när den behövs och fungerar på olika sätt:

  • Visir skyddar personalens mun och ögon mot stänk och skvätt. Visir används alltid i all patientnära vård.
  • Vätskeavvisande munskydd skyddar personalens mun mot stänk och skvätt och används som komplement till visir vid misstänkt eller bekräftat fall av covid-19.
  • Skyddshandskar och plastförkläden används för att förhindra att kroppsvätskor som till exempel luftvägssekret vid hosta eller nysningar kommer på händerna eller arbetsdräkten hos personalen.
Läs nyheten Kommunens tillgång till skyddsutrustning är god, publicerad 15 juli 2020.

Köp inte skyddsutrustning till våra medarbetare

Vi har den skyddsutrustning som behövs i dagsläget det finns ingen anledning för omsorgstagare eller närstående att själva skaffa skyddsutrustning till våra medarbetare.


Medarbetarna inom vård och omsorg får inte använda någon annan utrustning än den som kommer från arbetsgivaren. Vi måste kunna vara säkra på utrustningen är korrekt och används på rätt sätt. Om man använder fel utrustning eller till och med rätt utrustning på fel sätt kan man i stället riskera att sprida smitta eller smitta sig själv.

Senast uppdaterad: 2020-07-17
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »