Lilla Edets kommun - startsida

Skyddsutrustning inom vård och omsorg

Uppdaterad: 2020-04-30, kl. 13.00

Lilla Edets kommun följer de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet och enhet Vårdhygien.

Den viktigaste uppmaningen till oss som vårdgivare är att medarbetare som har minsta symptom på övre luftvägsinfektion som till exempel hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber inte går till jobbet, utan stannar hemma.

God vårdhygien är en framgångsfaktor för att förhindra spridningen av coronaviruset. Våra medarbetare följer – precis som vanligt – basala hygienrutiner från Socialstyrelsen. Det är de basala hygienrutinerna i första hand som gör att smittan inte sprids från en brukare till en annan.

Skyddsutrustning

Nu i coronapandemin använder vi utöver den utrustning som vi alltid använder i basala hygienrutiner (handskar, plastförkläde och handdesinfektion) även personlig skyddsutrustning.


Personlig skyddsutrustning kan vara visir eller vätskeavvisande munskydd i kombination med visiret om det inte är tillräckligt långt så att det täcker mot stänk mot munnen eller behöver kompletteras i en specifik vårdsituation. Beslut om munskydd tas utifrån en riskbedömning och grundas på hur vårdsituationen ser ut.


Skyddsutrustningen används när den behövs och fungerar på olika sätt:

  • Visir skyddar personalens mun och ögon mot stänk och skvätt. Visir används alltid i nära vårdsituation hos omsrogstagare som uppvisar symtom som vid luftvägsinfektion.
  • Skyddshandskar och plastförkläden används för att förhindra att kroppsvätskor som till exempel luftvägssekret vid hosta eller nysningar kommer på händerna eller arbetsdräkten hos personalen.
  • Vätsketätt munskydd skyddar personalens mun mot stänk och skvätt, exempelvis om skyddsvisiret inte går tillräckligt långt ner över hakan eller som komplement vid vissa vårdsituationer.

Köp inte skyddsutrustning till våra medarbetare

Vi har den skyddsutrustning som behövs i dagsläget det finns ingen anledning för omsorgstagare eller närstående att själva skaffa skyddsutrustning till våra medarbetare.

 

Medarbetarna inom vård och omsorg får inte använda någon annan utrustning än den som kommer från oss. Vi måste kunna vara säkra på utrustningen är korrekt och används på rätt sätt. Om man använder fel utrustning eller till och med rätt utrustning på fel sätt kan man i stället riskera att sprida smitta eller smitta sig själv.

Senast uppdaterad: 2020-04-30
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »