Lilla Edets kommun - startsida

Länkar till fler myndigheter

Ansvariga myndigheters information

Det är viktigt att vara källkritisk och vända sig till säkra källor för att få information. Här hittar du aktuell och säkerställd information om viruset, smittspridning och rekommendationer från myndigheterna:

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. Ta gärna del av deras frågor och svar som uppdateras löpande, listan finns även på engelska.


Folkhälsomyndigheten (startsida) »länk till annan webbplats

Samlingssida om Covid-19/Coronaviruset »länk till annan webbplats

Frågor och svar »länk till annan webbplats

Frequently asked questions (in english) »länk till annan webbplats

Utrikesdepartementet

Ska du ut och resa? Utrikesdepartementet har information om reserekommendationer.

 

Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset »länk till annan webbplats

1177 Vårdguiden

Kontakta Vårdguiden 1177.se om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du hjälp att bedöma symtom eller eller hjälp var du kan söka vård.


Telefonnummer: 1177

1177 Vårdguiden (startsida) »länk till annan webbplats

Samlingssida om Covid-19/Coronaviruset »länk till annan webbplats

About Covid-19/Coronavirus in other languages »länk till annan webbplats

113 13 - det nationella informationsnumret

Ring nationella informationsnumret 113 13 och få svar på dina allmänna frågor om coronaviruset och sjukdomen Covid-19. Det går att ringa informationsnumret dygnet runt.


Telefonnummer: 113 13

Om 113 13 »länk till annan webbplats

08-123 680 00 - om corona på flera språk

Nu finns även en telefonlinje som bemannas av hälso- och sjukvårdspersonal som talar arabiska, persiska, somaliska, amarinja/tigrinja och ryska. Hit kan du ringa för att få svar på frågor om coronaviruset, på ditt eget språk.

 

Telefonnummer: 08-123 680 00 och linjen är öppen vardagar kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00.

 

Läs mer på: www.vgregion.se/coronaphonelänk till annan webbplats

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen ansvarar för regionala smittskyddet och för hälso- och sjukvård i länet.


Västra Götalandsregionen (startsida) »länk till annan webbplats

Aktuellt om covid-19 »länk till annan webbplats

Smittskydd Västra Götaland

Smittskydd Västra Götalandär en del av Västra Götalandsregionen och är regionalt ansvarig för smittskyddsfrågor.


Smittskydd Västra Götaland (startsida) »länk till annan webbplats

Infektion orsakad av coronavirus (covid-19) information till allmänheten »länk till annan webbplats

Polismyndigheten

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tillsvidare inte får hållas. Polisen ansvarar för att beslutet efterlevs.

 

Coronaviruset och polisen »länk till annan webbplats

Skolverket

Skolverket listar ett antal frågor och svar om vad som gäller utifrån det rådande smittskyddsläget för förskolor och skolor. Svaren utgår från riksdagens nya lag och regeringens nya förordning om hur skolor ska agera utifrån det aktuella smittskyddsperspektivet.

Frågor och svar om förskola och skola »länk till annan webbplats

Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets har frågor och svar kring livsmedel och vatten.

 

Coronautbrottet - frågor och svar »länk till annan webbplats

Migrationsverket

Migrationsverket har informationsblad på olika språk om att bromsa smittspridningen.

 

Infor­ma­tion med anled­ning av coro­na­vi­ruset »länk till annan webbplats

Se även Informationssverige.se »länk till annan webbplats

BRIS, Barnens Rätt i Samhället

BRIShar i samarbete med krisinformation.se tagit fram tips på hur du vuxen pratar med barn om coronaviruset.

 

Att prata med barn om Corona-viruset »länk till annan webbplats

Röda Korset

Känner du stress och oro kring coronautbrottet som pågår? Röda Korsets har en stödtelefon där du har möjlighet att dela tankar och oro inför den situation som Sverige och världen befinner sig i på grund av coronautbrottet. Du kan få stöd och råd i hur du kan hantera situationen. Under samtalet försöker utbildad personal från Röda Korset bidra till lugn, trygghet, samhörighet, tillit och hopp.


Stödtelefonen är öppen för allmänheten måndag till fredag mellan kl. 12-16, alla samtal är anonyma.

 

Telefonnummer: 0771-900 800

Information om Röda Korsets stödtelefon »länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 2020-07-15
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »