Lilla Edets kommun - startsida

EU:s påverkan på kommuner

EU-medlemskapet påverkar i hög grad de svenska kommunernas arbete. EU:s lagstiftning påverkar områden där kommunerna har ett ansvar. Kommunerna blir därför den sista länken för att tillämpa EU:s lagstiftning på den svenska lokala nivån.

Myndighetsutövning


EU:s lagstiftning påverkar kommunernas myndighetsutövning. Det handlar om att ge tillstånd och bedriva tillsyn och kontroll inom områden som miljö- och hälsoskydd, livsmedel och djurskydd. Även vissa verksamheter inom socialtjänsten bedriver myndighetsutövning enligt EU:s lagar.

Samhällsplanering


Kommunerna har ansvar för samhällsplanering. Det kan gälla planering av mark, vatten och avfall samt kollektivtrafik. EU ställer miljökrav på vissa planeringsprocesser, vilket påverkar den kommunala samhällsplaneringen.

Främja regional utveckling


Kommunen har till uppgift att främja en hållbar ekonomisk tillväxt och hög sysselsättning inom sitt geografiska område, enligt krav från EU.

Kommuner påverkas som arbetsgivare


I egenskap av arbetsgivare påverkas kommunerna av EU:s lagstiftning om arbetsmiljö, arbetstid, rörlighet för arbetstagare och arbetsrätt.

Fri rörlighet inom EU berör den kommunala hälsovården


EU:s marknadslagstiftning om bland annat fri rörlighet för varor och personer omfattar delar av den kommunala hälsovården. Det omfattar också äldreomsorg, socialtjänst, skola och barnomsorg.
Senast uppdaterad: 2015-12-04
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »