Lilla Edets kommun - startsida

Vänorter

Vänortsarbetet har en lång tradition bland svenska kommuner och syftar till att bevara fred och frihet.

Lilla Edets kommun har vänorter i två länder, Finland och Norge. Vänortsarbetet bygger på ett ömsesidigt samarbete utifrån att stödja en fredlig och demokratisk utveckling, höja kompetensen inom kommunen, få till stånd kunskapsutbyte och tjänsteexport, samt att stimulera det lokala näringslivet. Att skapa goda omvärldsrelationer och utveckla det internationella arbetet på alla nivåer i kommunen är viktigt och ligger i linje med Lilla Edets kommuns internationella strategi.

Nurmijärvi, Finland

Sett till befolkningsmängden är Nurmijärvi Finlands största landsortskommun. Den är också en av de snabbast växande kommunerna i huvudstadsområdet. De drygt 43 000 invånarna förväntas om tio år ha ökat i antal till närmare 45 000. Kommunen angränsar till Esbo, Vanda, Tusby, Hyvinge och Vichtis. Via motorvägen tar man sig smidigt till Helsingfors på 30 minuter och till Helsingfors-Vanda flygplats på 25 minuter. Kommunen har fått sitt namn av sjön Nurmijärvi, som tidigare var belägen mitt i socknen.

Samarbetet mellan Lilla Edet och Nurmijärvi har varierat över åren men till övervägande del bestått i ett utbyte mellan våra respektive skolor.

Nome, Norge

Nome är en kommun i Telemark med där centralorten heter Ulefoss. Nome blev kommun 1964 då Lunde och Holla kommuner slogs samman. Nome har drygt 6 600 invånare. Tätorterna är Uleforss och Lunde. Ulefoss är en av Norges äldsta industristäder med sågbruk från 1500-talet och gruvdrift från 1600-talet. Ulefos Jernverk, som fortfarande är i drift, blev grundlagt år 1657. Genom kommunen går också den välkända Telemarkskanalen.

Lilla Edets kommun och Nome kommun har under åren haft goda erfarenhetsutbyten.

Senast uppdaterad: 2021-03-23
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »