Lilla Edets kommun - startsida

Jämställdhet

Lilla Edets kommun arbetar aktivt med jämställdhet ur ett medborgar-, brukar- och arbetsgivarperspektiv. Målet för jämställdhet i Lilla Edets kommun är att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

2010 tillsattes en jämställdhetsberedning. Uppdraget var att ta fram en jämställdhetsstrategi. Den antogs av Kommunfullmäktige 11 februari 2015 och utgår från de nationella jämställdhetspolitiska målen och ett Jämställt Västra Götaland 2014-2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lilla Edets kommun ska vara pådrivande i jämställdhetsarbetet såväl inom organisationen som i samhället i stort. Avsikten är att strategin ska vara ett stöd för verksamheterna i arbetet med att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Strategin fastställer den övergripande inriktningen för Lilla Edets kommun som servicegivare gentemot medborgarna i kommunen.

Strategin ska ses som en del av kommunens totala jämställdhetsarbete. För kommunens jämställdhetsarbete som arbetsgivare har en särskild jämställdhetsplan tagits fram.

Jämställdhetsutbildning hösten 2015

Under hösten 2015 utbildades politiker och kommunanställda i jämställdhet. Föreläsare var Gertrud Åström, regeringens före detta jämställdhetsutredare samt Ida-Marie Linder, jämställdhetscontroller i Lerums kommun.
Senast uppdaterad: 2018-11-19
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »