Lilla Edets kommun - startsida

Förvaltningar

Kommunens organisation är uppdelad i olika förvaltningar. En förvaltning finns till för att driva den dagliga verksamheten och verkställa politiska beslut som fattats i en nämnd.

Anställda på de olika förvaltningarna har specialkunskaper inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs.

Förvaltningar i Lilla Edets kommun

Senast uppdaterad: 2019-02-13
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »