Lilla Edets kommun - startsida

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har hand om bygglov, kartproduktion, miljöfrågor, skötsel av offentlig miljö med mera.

Förvaltningen ansvarar för allt från långsiktig strategisk planering för kommunen till operativ drift av gator, parker, stränder samt teknisk försörjning för dricksvatten, avlopp, dagvatten och avfallshantering.

Samhällsbyggnadsförvaltningen styrs politiskt framförallt av tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden.

Förvaltning
schef: Anna Stenlöf
Chef bygglovsenheten: Kristian Nordström
Chef enheten stadsmiljö och trafik: Anna Berlin
Chef miljöenheten: Kristian Nordström
Chef enheten avfall och återvinning: Anna Stenlöf (t.f.)
Chef enheten planering och exploatering: Karin Holmström
Chef enheten geodata: Karin Holmström
Chef enheten vatten och avlopp: Franz Wallebäck 
Senast uppdaterad: 2020-01-08
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen Klf


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »