Lilla Edets kommun - startsida

Kommunalt partistöd

Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. I kommunallagen finns de grundläggande bestämmelserna för det kommunala partistödet. Kommunfullmäktige beslutar om partistödets omfattning och formerna för det.

Stödet får inte utformas så att det gynnar eller missgynnar ett parti. Det består därför av en blandning av grundstöd och stöd baserat på antalet mandat. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet.

Läs mer om kommunalt partistöd på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Läs regler för kommunalt partistöd i Lilla Edets kommun. Pdf, 153.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Årlig ansökan

För att erhålla partistöd ska stödberättigat parti årligen senast 31 mars skriftligen skicka in en ansökan till sektor kommunledning. Ansökningsblankett finns i högerspalten.

Partistödet betalas årligen ut i juni efter beslut av kommunfullmäktige.

Redovisning av användning

Mottagaren av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning och en granskningsrapport. Redovisningen ska ge en bild av hur partistödet har använts. Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet och att ge både allmänhet och media insyn i hur partistödet används.


Partistöd 2021

Partistödet består av:


  • grundstöd, som uppgår till 15 000 kronor per parti och år
  • mandatstöd, som uppgår till 6 250 kronor per mandat och år
Senast uppdaterad: 2021-06-03
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »