Lilla Edets kommun - startsida

Demokrati- och mångfaldsberedningen

Demokrati och mångfaldsberedningen har slutfört sitt uppdrag under våren 2017.

Demokrati- och mångfaldsberedningens uppdrag var att utveckla former för samverkan och deltagande för människor som lever och verkar i Lilla Edets kommun. Utgångspunkten var att stärka den kommunala demokratin och främja jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor i samhället.

Demokrati- och mångfaldsberedningen har överlämnat en slutrapport till kommunfullmäktige (se högerspalten).

Slutrapporten ska handläggas av kommunledningsförvaltningen och därefter behandlas i kommunens mål- och resursberedning.

Senast uppdaterad: 2018-11-08
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen Klf


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »