Lilla Edets kommun - startsida

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen brukar liknas vid "kommunens regering". Den leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsen verkställer ärenden som kommunfullmäktige beslutar om, men har även rätt att, i vissa fall, fatta beslut på egen hand. Kommunstyrelsen väljs vart fjärde år i samband med de allmänna valen.

Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige. Mandatfördelningen i kommunstyrelsen och övriga nämnder står i relation till partiernas antal mandat i kommunfullmäktige.

Styr i minoritet

Det styrande blocket består av Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans styr de i minoritet.

Till kommunstyrelsens viktigaste uppgifter hör att:
  • Leda och samordna kommunens angelägenheter
  • Bevaka frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning
  • Begära in synpunkter från nämnder, beredningar och anställda i kommunen
  • Lämna förslag till budget och leda budgetarbetet
  • Ha uppsikt över kommunens nämnder och egna bolag
  • Genomföra kommunfullmäktiges beslut

Ordförande i kommunstyrelsen är Julia Färjhage (C).   

Vice ordförande i kommunstyrelsen är Mona Burås Dieng (S).

Senast uppdaterad: 2022-04-27
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »