Lilla Edets kommun - startsida

Nämnder

Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns det sex nämnder i Lilla Edets kommun som ansvarar för var sitt verksamhetsområde.

Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka frågor varje nämnd ska ansvara för. Politikerna som sitter som ledamöter och ersättare i nämnderna har utsetts av kommunfullmäktige.
 
Alla kommuner måste enligt lag ha en kommunstyrelse, överförmyndarnämnd, valnämnd och krisledningsnämnd. Sedan får kommunen själv besluta om vilka nämnder som ska finnas för att kunna uträtta kommunens arbete enligt lagar och förordningar.
 
I en kommun har man oftast ett flertal nämnder, till exempel en socialnämnd som har ansvar för försörjningsstöd och en utbildningsnämnd som har hand om skolfrågor och så vidare.

Nämnden har till uppgift att tala om för sektorerna vad man vill ha utfört. Det är sedan sektorernas uppgift att genomföra detta.

Förutom kommunstyrelsen finns dessa nämnder i Lilla Edets kommun:

  • Bildningsnämnd
  • Samhällsnämnd
  • Socialnämnd
  • Krisledningsnämnd
  • Valnämnd
  • Överförmyndarnämnd
Senast uppdaterad: 2021-06-03
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »