Lilla Edets kommun - startsida

Nämnder

Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns det nio nämnder i Lilla Edets kommun som ansvarar för var sitt verksamhetsområde.

Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka frågor varje nämnd ska ansvara för. Politikerna som sitter som ledamöter och ersättare i nämnderna har utsetts av kommunfullmäktige.
 
Alla kommuner måste enligt lag ha en kommunstyrelse, överförmyndarnämnd, valnämnd och krisledningsnämnd. Dessutom får kommunen själv besluta om vilka nämnder som ska finnas för att kunna uträtta kommunens arbete enligt lagar och förordningar.
 
I en kommun har man oftast ett flertal nämnder, till exempel en socialnämnd som har ansvar för försörjningsstöd och en utbildningsnämnd som har hand om skolfrågor och så vidare.

Nämnden har till uppgift att tala om för förvaltningen vad man vill ha utfört. Det är sedan förvaltningens uppgift att genomföra detta.

Förutom kommunstyrelsen finns dessa nämnder i Lilla Edets kommun:

  • Individnämnden
  • Krisledningsnämnden
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Miljö- och byggnämnden
  • Valnämnden
  • Omsorgsnämnden
  • Tekniska nämnden
  • Utbildningsnämnden
  • Överförmyndarnämnden
Senast uppdaterad: 2020-04-03
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen Klf


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »