Lilla Edets kommun - startsida

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens ledningsfunktion vid extraordinära händelser.

Nämnden träder bara i funktion i samband med sådana händelser. Med extraordinär händelse menas till exempel ett långvarigt elavbrott under vintern, stora översvämningar, eller större skred. 

 

Krisledningsnämnden har samma ledamöter som kommunstyrelsens arbetsutskott.

Senast uppdaterad: 2022-03-07
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »