Lilla Edets kommun - startsida

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har hand om frågor som rör kultur och fritidsaktiviteter i Lilla Edet.

Nämnden ska stimulera till ett brett fritids- och kulturliv i kommunen genom att bland annat stödja föreningars och privatpersoners arbete inom området. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens biblioteksverksamhet, kulturskolan samt idrottsanläggningar och friluftsområden.

Under kultur- och fritidsnämnden finns bildningsförvaltningen med tjänstemän som ska utföra det som kultur- och fritidsnämnden bestämt.

Ordförande: Carina Andersson (C) T
el: 070- 237 70 40.
Vice ordförande: Martin Rapp (S)

Senast uppdaterad: 2019-02-14
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »