Lilla Edets kommun - startsida

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritidsnämndens verksamhet riktar sig till alla invånare i kommunen, med prioritering av barn och unga. Nämnden arbetar för att stimulera till ett brett fritids- och kulturliv i kommunen genom att bland annat stödja föreningars och enskildas arbete inom området.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens biblioteksverksamhet, kulturskola, fritidsanläggningar och friluftsområden med mera.


Styrande dokument är kommunens årliga mål och resursplan, kommunallagen, barnkonventionen, bibliotekslagen, fastighetsrelaterad lagstiftning samt kommunens policys och riktlinjer.

Under kultur- och fritidsnämnden finns bildningsförvaltningen med tjänstemän som ska utföra det som kultur- och fritidsnämnden bestämt.

Ordförande: Carina Andersson (C) Tel: 070- 237 70 40.
Vice ordförande: Martin Rapp (S)

Senast uppdaterad: 2020-05-13
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen Klf


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »