Lilla Edets kommun - startsida

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för frågor som rör det offentliga rummet, som parkskötsel, gatuunderhåll, avfallshantering, vinterväghållning samt drift och underhåll av kommunalt vatten, avlopp och ledningsnät.  
 
Tillsammans med miljö- och byggnämnden styr tekniska nämnden politiskt över samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ordförande: Jörgen Andersson (C) Tel: 070-697 70 13
Vice ordförande: Mats Nilsson (V) Tel: 079-307 21 31

Senast uppdaterad: 2019-02-14
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »