Lilla Edets kommun - startsida

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för kommunens genomförande av allmänna val, folkomröstningar och val till Europaparlamentet.

Valnämnden har bland annat till uppgift att utse röstmottagare och genomföra den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Västra Götaland är vår regionala valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar bland annat om valdistrikt och ansvarar för den slutliga rösträkningen.

Valmyndigheten

Sveriges centrala myndighet för val är Valmyndigheten. Den framställer röstlängder och röstkort, fördelar mandaten mellan partierna samt utser ledamöter och ersättare vid riksdagsval

Ordförande: Jacob Andersson (C)
Vice ordförande: Kjell Johansson (S) Tel:
073- 330 77 95.

Senast uppdaterad: 2020-08-18
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »