Lilla Edets kommun - startsida

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna, kommunens styrelser, nämnder och tjänstemän i Lilla Edets kommun.

Kommunens företrädare ska informera rådet om kommunal planering och förändringar som berör äldre. Kommunens företrädare ska också inhämta synpunkter och förslag så att rådet i ett tidigt skede har möjlighet att påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd och styrelse.

Pensionärsorganisationernas representanter, från organisationerna Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPF), har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar avseende äldres aspekter i den kommunala verksamheten. De kan informera och ge förslag till lämpliga anpassningar till det serviceutbud som berör äldres förhållande i samhället och som ger möjlighet till god livskvalitet.

I Lilla Edets kommun sammanträder pensionärsrådet fyra gånger per år och är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Rådets mandattid sammanfaller med de kommunala nämndernas.

Ordförande för pensionärsrådet är kommunstyrelsens ordförande. Riksorganisation för pensionärer som bedriver organiserad verksamhet inom kommunen ska vara representerade i rådet med tre ledamöter och tre ersättare vardera.

Pensionärsorganisation som ingår i rådet ska före den förste januari, året efter valår, lämna förslag till sektor kommunledning på ledamöter och ersättare. Rådet fastställer på sitt första sammanträde vilka ledamöter och ersättare som ingår i rådet och utser vice ordförande bland företrädarna i pensionärsorganisationerna.

Ordförande: kommunalråd Julia Färjhage

Reglemente för Kommunala pensionärsrådet

Senast uppdaterad: 2021-06-03
Sidansvarig: Ingela Flodin
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »