Lilla Edets kommun - startsida

Sektor bildning

Sektor bildning ansvarar för och driver kommunens egna förskolor och skolor. Sektorn ansvarar också för områdena vuxenutbildning och kultur.

Sektor bildning har hand om:
  • Kommunens förskoleverksamhet
  • Grundskola
  • Skolbarnomsorg
  • Särskola
  • Gymnasieskola
  • Vuxenutbildning och SFI
  • Kulturverksamhet

Sektorschef: Leif Gardtman
Verksamhetschef förskola: vakant
Verksamhetschef grundskola: Anders Nordgren
Kulturchef: Marit Foss Fredriksson

Senast uppdaterad: 2021-08-05
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »