Lilla Edets kommun - startsida

Sektor kommunledning

Sektor kommunledning hjälper kommunstyrelsen och övriga sektorer i deras arbete och har hand om bland annat det övergripande informationsarbetet och utredningar av olika slag i kommunen.

Kommunstyrelsen är sektor kommunlednings politiska ledningsorgan och består av:
  • Administrativa avdelningen
  • Ekonomiavdelningen
  • Folkhälsa
  • IT
  • Kommunikationsavdelningen
  • Näringsliv
  • Personalavdelningen
  • Säkerhet
Kommunchef/sektorschef : Malin Krantz
Administrativ chef: Maria Olegård
Ekonomichef: Jörgen Karlsson
Folkhälsoutvecklare: Sofia Enström
IT-chef: Kim Borg
Kommunikationschef: Ellinor Östlund

Näringlivsutvecklare: Kajsa Jernqvist
Personalchef: Marianne Piiroinen
Vik. säkerhetschef: Edin Grgic
Senast uppdaterad: 2021-06-03
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »