Lilla Edets kommun - startsida

Sektor samhälle

Sektor samhälle har hand om bygglov, kartproduktion, miljöfrågor, skötsel av offentlig miljö, idrottsanläggningar, föreningsverksamhet med mera.

Sektor samhälle ansvarar för allt från långsiktig strategisk planering för kommunen till operativ drift av gator, parker, stränder samt teknisk försörjning för dricksvatten, avlopp, dagvatten och avfallshantering. Sektor samhälle ansvarar också för föreningssamordning.

Sektorschef: Karin Holmström
Chef bygglovsenheten: Kristian Nordström
Chef enheten stadsmiljö: Anna Berlin
Chef miljöenheten: Kristian Nordström
Chef enheten avfall och återvinning: Robert Svan
Chef enheten planering och exploatering: Maria Wagerland
Chef enheten geodata: Maria Wagerland
Chef enheten vatten och avlopp: Franz Wallebäck 
Chef kostenheten: Anethe Johansson
Senast uppdaterad: 2021-11-02
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »