Lilla Edets kommun - startsida

Sektor socialtjänst

Sektor socialtjänst ansvarar för kommunens socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård till äldre och personer med funktionsnedsättning samt för insatser enligt annan speciallagstiftning.

Sektorn är organiserad i följande områden:
  • Individ och familjeomsorg
  • Vård och omsorg
  • Funktionsstöd
  • Arbetsmarknadsenhet
  • Integrationsteam
  • Färdtjänst
  • Alkohol- och tobakshandläggning
  • Bostadsanpassning  
Sektorschef: Lotte Mossudd
Verksamhetschef, Individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknadsenheten: Pernilla Sundemar
Verksamhetschef, Vård och omsorg samt funktionsstöd: Camilla Karlsson

   

Information om socialtjänsten och LVU på olika språk


På socialstyrelsen.se finns samlat material översatt till flera språk riktat till vuxna och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten.


Svensk socialtjänst arbetar för att barn ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Den stora merparten av den hjälp som socialtjänsten erbjuder och beslutar om är frivillig och genomförs i samarbete med barn och föräldrar. Utgångspunkten för socialtjänsten är att stötta familjen. 

 

Information om svensk socialtjänst på flera språk - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Om socialtjänsten för barn och unga - Koll på soc Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Vad gör socialtjänsten? - Informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Ökad efterfrågan på rätt information om arbetet i svensk socialtjänst - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2022-02-18
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »