Lilla Edets kommun - startsida

Sektor socialtjänst

Sektor socialtjänst ansvarar för kommunens socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård till äldre och personer med funktionsnedsättning samt för insatser enligt annan speciallagstiftning.

Sektorn är organiserad i följande områden:
  • Individ och familjeomsorg
  • Vård och omsorg
  • Funktionsstöd
  • Arbetsmarknadsenhet
  • Integrationsteam
  • Färdtjänst
  • Alkohol- och tobakshandläggning
  • Bostadsanpassning  
Sektorschef: Lotte Mossudd
Verksamhetschef, Individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknadsenheten: Pernilla Sundemar
Verksamhetschef, Vård och omsorg samt funktionsstöd: Camilla Karlsson

Senast uppdaterad: 2021-12-15
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »