Lilla Edets kommun - startsida

Statistik

Här hittar du länkar till myndigheter och organisationer som har statistik över kommunen och länet.

Statistiska centralbyrån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., SCB, är den centrala förvaltningsmyndigheten för den officiella statistiken. Här hittar du stora mängder statistik som rör kommunen. SCB har också i uppgift att samordna och stödja det svenska systemet för officiell statistik.  

Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har statistik om arbetslöshet och arbetsmarknad.

Ekonomifakta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har statistik om ekonomi, skatter, företagande, energi, miljö, utbildning och forskning. 

Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en databas där du kan hitta siffror för kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 2000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser. Bakom databasen står föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA.Länsstyrelsen i Västra Götalands län erbjuder blandad statistik om länet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har statistik på kommunnivå inom deras ansvarsområden t ex bränder och trafikolyckor.

Regionfakta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har lättillgänglig beskrivande statistik om Västra Götalands läns befolkning, näringsliv och samhälle. 

Statistikdatabas för Västra Götaland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., här finns statistik om befolkning, hälsa och sjukvård, arbetsmarknad och näringsliv.

Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ansvarar för den officiella statistiken om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.har statistiksidor som handlar om bl a hälsan i kommunerna och innehåller kommunala basfakta relaterad till folkhälsa. Statistiken är indelad efter de elva nationella målområdena för folkhälsan som riksdagen har antagit.

Svenskt Näringsliv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. visar statistik om det lokala företagsklimatet i svenska kommuner, till exempel när det gäller nyföretagande, handläggningstider och de största arbetsgivarna. Jämförelser med andra kommuner och faktorer kan göras.

Sveriges kommuner och landsting Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., SKL, har tagit fram nyckeltal, analyser och statistikpaket bland annat när det gäller barnomsorg, utbildning och äldreomsorg på kommunnivå.
Senast uppdaterad: 2021-07-02
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »