Lilla Edets kommun - startsida

Servicedeklaration - Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten (AME) ska utföra och tillhandahålla arbetsmarknadsinsatser för vuxna kommuninvånare som befinner sig utanför arbetsmarknaden, så att de blir anställningsbara och kommer i egen försörjning.

Arbetsmarknadsenhetens fokus är att rusta våra deltagare så att de genom arbete/studier kan bli självförsörjande. Vi erbjuder via våra arbetsmarknadshand-
läggare och vår studie- och yrkesvägledare, kartläggande och motiverande samtal,
studie- och yrkesvägledning, jobbcoachning, möjlighet till arbetsträning/praktik samt jobbsökaraktiviteter.

 

Du kan komma till oss via:

 • Enheten stöd och försörjning
 • Arbetsförmedlingen

 

AME har också i uppdrag att ordna med feriearbete för kommunens ungdomar som har gått ut årskurs 1 i gymnasiet.

 

Verksamheter inom AME där vi har arbetsträningsplatser/praktikplatser:

 • AME Servicetjänst
 • Växthuset på Ström
 • AME Caféservice
 • AME Vaktmästeri

Vad kan du förvänta dig av oss?


 • Att du som kommer i kontakt med oss får ett respektfullt bemötande och möts med intresse samt uppmärksamhet från din handläggare/arbetsledare.
 • Att vi erbjuder den insats, utifrån det batteri av insatser som vi har på AME, till dig som vi tror att du är mest behjälpt av.

Vad förväntar vi oss av dig?


 • Att du kommer på bokade tider eller ombokar i god tid om du får förhinder.
 • Att du följer den handlingsplan/genomförandeplan som vi skrivit tillsammans.
 • Att du gör vad du kan för att bidra till att den tid du är i insats på AME blir så bra som möjligt för dig och dina kollegor i den verksamheten du arbetstränar/praktiserar i.

Tala om vad du tycker!

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamheter. Använd då vårt formulär för synpunkter som du kan hitta på lillaedet.se/synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
samt hos den person eller verksamhet du haft kontakt med.

Kvalitet i Lilla Edets kommun

Vår strategiska plan innehåller områden som kommunen ska arbeta med för att förbättra kvaliteten på den kommunala servicen. Alla nämnder och verksamheter ska arbeta med dessa områden. Syftet är att skapa en gemensam grund för arbetet med kvalitet i Lilla Edets kommun.

Vad är en servicedeklaration?

En servicedeklaration beskriver vad du som kommuninvånare/brukare kan förvänta dig när du nyttjar kommunala tjänster.

Senast uppdaterad: 2021-06-22
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »