Lilla Edets kommun - startsida

Servicedeklaration -Beroendestöd

Inom individ- och familjeomsorgen finns olika öppenvårdsinsatser som riktar sig till personer med beroendeproblem och deras anhöriga. Här erbjuds enskilda stöd- och motivationsinsatser eller gruppverksamhet, utifrån den enskildes behov. En anhörig kan få stödjande insatser även om den person som har beroendeproblem inte har några egna insatser från socialtjänsten. Vi lägger stor vikt vid din motivation och önskan om förändring.

Vi erbjuder följande biståndsinsatser:

  • motiverande samtal
  • återfallsprevention
  • missbruksbehandling i grupp eller enskilt.


En viktig förutsättning för arbetet är att du som söker stöd är delaktig och själv önskar en förändring. Samarbetsrelationen mellan beroendebehandlaren och den beroende/anhörige är grundläggande för arbetet. Till största delen sker arbetet på LEVA-huset. Insatsen är ett bistånd inom socialtjänsten och är frivillig.


Beroendebehandlarna erbjuder även stöd i form av service utan biståndsbedömning. Du som bor i Lilla Edets kommun kan få upp till fem stödsamtal med beroende-
behandlare antingen utifrån eget beroende/riskbruk eller utifrån anhörigstöd. Du har möjlighet att vara anonym och alla samtal sker under sekretess.

Vad kan du förvänta dig av oss?


  • Beroendebehandlare arbetar alltid med fokus att stödja dig i din förändringsprocess.
  • Du kommer att bli bemött med empati, respekt och lyhördhet.
  • Du kommer bli erbjuden individuellt stöd utifrån dina behov.
  • Vi kommer erbjuda stöd genom beprövade metoder och av professionell och utbildad personal.

Vad förväntar vi oss av dig?


  • Att du lämnar dina kontaktuppgifter så vi kan kontakta dig.
  • Att du talar om vad du tycker om vår verksamhet och vårt bemötande så att vi hela tiden kan förbättra oss.

Tala om vad du tycker!

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamheter. Använd då vårt formulär för synpunkter som du kan hitta på lillaedet.se/synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
samt hos den person eller verksamhet du haft kontakt med.

Kvalitet i Lilla Edets kommun

Vår strategiska plan innehåller områden som kommunen ska arbeta med för att förbättra kvaliteten på den kommunala servicen. Alla nämnder och verksamheter ska arbeta med dessa områden. Syftet är att skapa en gemensam grund för arbetet med kvalitet i Lilla Edets kommun.

Vad är en servicedeklaration?

En servicedeklaration beskriver vad du som kommuninvånare/brukare kan förvänta dig när du nyttjar kommunala tjänster.

Senast uppdaterad: 2021-05-10
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »