Lilla Edets kommun - startsida

Servicedeklaration - Socialpsykiatrins boendestöd

Boendestödjarens uppgift är att tillsammans med dig som individ hitta vägar till förändring. Genom stöd och hjälp finna nya rutiner och strategier för att på ett bättre sätt klara vardagen. Om du har blivit beviljad insatsen kan du få hjälp i form av boendestöd.

Boendestöd är en praktisk och social insats som syftar till att underlätta för dig som individ att hantera din vardag. Insatsen är dock inte begränsad till hemmet utan kan även omfatta aktiviteter utanför hemmet. Det kan exempelvis handla om att göra ärenden, öppna post och ta en promenad. Boendestödjaren kan fungera som stöd i kontakt med myndigheter och sjukvård. Boendestödet gör alltid dessa aktiviteter tillsammans med dig. Ofta är målet att hitta strategier för att klara dessa aktiviteter mer självständigt i framtiden. Boendestödjaren stöttar dig med de vardagsaktiviteter som du har svårt att klara på egen hand.


En viktig förutsättning för arbetet är att du som individ är delaktig och själv önskar en förändring. Insatsen är ett bistånd inom socialtjänsten och är frivillig.


Socialpsykiatrins boendestöd ansvarar även för dagverksamheten Borgen samt kommunens stödboende och akutboende.

Vad kan du förvänta dig av oss?


  • Att bli bemött med empati, respekt och lyhördhet.
  • Att bli erbjuden individuellt stöd utifrån dina behov.
  • Att erbjudas stöd genom beprövade metoder och av professionell och utbildad personal.

Vad förväntar vi oss av dig?


  • Att du lämnar dina kontaktuppgifter så vi kan kontakta dig.
  • Att du avbokar din tid om du får förhinder.
  • Att du följer den arbetsplan vi gemensamt kommit fram till.
  • Att du talar om vad du tycker om vår verksamhet och vårt bemötande så att vi hela tiden kan förbättra oss.

Tala om vad du tycker!

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamheter. Använd då vårt formulär för synpunkter som du kan hitta på lillaedet.se/synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
samt hos den person eller verksamhet du haft kontakt med.

Kvalitet i Lilla Edets kommun

Vår strategiska plan innehåller områden som kommunen ska arbeta med för att förbättra kvaliteten på den kommunala servicen. Alla nämnder och verksamheter ska arbeta med dessa områden. Syftet är att skapa en gemensam grund för arbetet med kvalitet i Lilla Edets kommun.

Vad är en servicedeklaration?

En servicedeklaration beskriver vad du som kommuninvånare/brukare kan förvänta dig när du nyttjar kommunala tjänster.

Senast uppdaterad: 2021-01-25
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »