Lilla Edets kommun - startsida

Servicedeklaration - Familjehemsgruppen

Familjehemsgruppen arbetar med att hitta resurser som familjehem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner och särskilt förordnad vårdnadshavare.

Om du är familjehem eller om ditt barn är placerat i familjehem kommer du att möta en familjehemssekreterare. Familjehemssekreterarens arbete utgår ifrån socialtjänstlagen.


Vi utreder alla som anmäler sitt intresse för att ta uppdrag för att stämma av lämpligheten och vilket barn/vuxen som kan passa dina kvalifikationer. När du fått ett uppdrag ska du gå en utbildning och en särskild familjehemssekreterare utses för att stötta dig i uppdraget. Barnet/den vuxne du jobbar med har en egen socialsekreterare och får stöd från den socialsekreteraren.

Vad kan du förvänta dig av oss?


  • Att du får information om vad olika uppdrag innebär.
  • Att du blir utredd som familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson eller särskilt förordnade vårdnadshavare.
  • Att du får stöd utifrån vad du behöver med minst en kontakt per månad.
  • Vi närvarar tillsammans med dig i professionella möten som sker runt barnet/den vuxne.
  • Att du får erbjudande om handledning och utbildning.
  • Att du får stöd i kontakten med de biologiska föräldrarna.

Vad förväntar vi oss av dig?


  • Att du kan göra dig tillgänglig för samarbete med oss och andra under dagtid.
  • Att du följer uppdrag, vårdplan och genomförandeplan.
  • Att du ser vikten av samarbete med hela nätverket runt barnet, såsom de biologiska föräldrarna, socialtjänsten, andra anhöriga och professionella.
  • Att du som är familjehem går grundutbildning och deltar aktivt i handledning.

Tala om vad du tycker!

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamheter. Använd då vårt formulär för synpunkter som du kan hitta på lillaedet.se/synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
samt hos den person eller verksamhet du haft kontakt med.

Kvalitet i Lilla Edets kommun

Vår strategiska plan innehåller områden som kommunen ska arbeta med för att förbättra kvaliteten på den kommunala servicen. Alla nämnder och verksamheter ska arbeta med dessa områden. Syftet är att skapa en gemensam grund för arbetet med kvalitet i Lilla Edets kommun.

Vad är en servicedeklaration?

En servicedeklaration beskriver vad du som kommuninvånare/brukare kan förvänta dig när du nyttjar kommunala tjänster.

Senast uppdaterad: 2021-01-25
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »