Lilla Edets kommun - startsida

Servicedeklaration - Familjepedagogerna

Familjepedagogernas uppgift är att tillsammans med familjer hitta vägar till förändring. Genom stöd och hjälp kan familjer finna nya rutiner och strategier att på ett bättre sätt klara vardagen. Familjebehandlingens arbete riktar sig till familjer med barn i behov av stöd.

Familjepedagogerna tar inte över ansvar och skyldigheter från föräldrarna, utan stödet blir en hjälp till självhjälp. Stödet utgår från den enskilda familjens behov och önskemål och grundar sig på en överenskommelse mellan familj, socialsekreterare och familjepedagog.


En viktig förutsättning för arbetet är att ni som familj är delaktig och själv önskar en förändring. Samarbetsrelationen mellan familjepedagog och familj är grundläggande för arbetet. Till största delen sker arbetet hemma hos familjerna och i deras vardagsnära miljö. Insatsen är ett bistånd inom socialtjänsten och är frivillig. Familjebehandling arbetar på uppdrag av familjen och i nära samarbete med socialsekreterare.


Familjepedagogerna arbetar även med föräldrautbildning, gruppverk-
samheter för barn samt annan öppenvårdsverksamhet som inte är
biståndsbedömd.

Vad kan du förvänta dig av oss?


  • Familjepedagogerna arbetar alltid med fokus mot barnens bästa.
  • Ni kommer att bli bemött med empati, respekt och lyhördhet.
  • Ni kommer bli erbjuden individuellt stöd utifrån era behov.
  • Vi kommer erbjuda stöd genom beprövade metoder och av professionell och utbildad personal.

Vad förväntar vi oss av dig?


  • Att du lämnar dina kontaktuppgifter så vi kan kontakta dig.
  • Att du talar om vad du tycker om vår verksamhet och vårt bemötande så att vi hela tiden kan förbättra oss.

Tala om vad du tycker!

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamheter. Använd då vårt formulär för synpunkter som du kan hitta på lillaedet.se/synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
samt hos den person eller verksamhet du haft kontakt med.

Kvalitet i Lilla Edets kommun

Vår strategiska plan innehåller områden som kommunen ska arbeta med för att förbättra kvaliteten på den kommunala servicen. Alla nämnder och verksamheter ska arbeta med dessa områden. Syftet är att skapa en gemensam grund för arbetet med kvalitet i Lilla Edets kommun.

Vad är en servicedeklaration?

En servicedeklaration beskriver vad du som kommuninvånare/brukare kan förvänta dig när du nyttjar kommunala tjänster.

Senast uppdaterad: 2021-01-25
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »