Lilla Edets kommun - startsida

Servicedeklaration - Familjerättsgruppen

Familjerättsgruppens arbete utgår ifrån föräldrabalken, socialtjänstlagen, Barnkonventionen och Socialstyrelsens riktlinjer.

Familjerättsgruppen arbetar med att på olika sätt stötta och utreda tvister mellan föräldrar gällande vårdnad, boende och umgänge. Vi fastställer faderskap. Vi utreder möjligheten att få adoptera. Vi utreder också personer som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare. Vi kan inte besluta hur ditt barn ska ha kontakt med sina föräldrar, det gör ni som föräldrar eller Tingsrätten.


Vi har tystnadsplikt och får inte berätta om dig eller din familj för någon utan att ni samtycker till det. Vi hämtar ofta in uppgifter om er situation från andra professionella som skolpersonal, vårdpersonal och andra som möter ditt barn. Detta för att få en tydligare bild av hela er situation. Vi pratar alltid med ditt barn om hur hen upplever sin situation.


Om oron för ditt barn eller ungdom är stor, är vi skyldiga att göra en anmälan till socialtjänstens enhet Barn och familj.

Vad kan du förvänta dig av oss?


  • Ett respektfullt bemötande.
  • Råd och stöd i frågor som rör vårdnad, boende, umgänge, faderskap och adoption.
  • Att ni erbjuds samarbetssamtal inom två veckor.
  • Ditt barns behov är alltid i fokus.
  • Ditt barns synpunkter tas alltid i beaktande utifrån ålder och mognad.
  • Information om utredning om vårdnad, boende och umgänge på sådant sätt så att du förstår vad en utredning innebär.
  • Information om utredning om adoption på ett sätt att du förstår.
  • Vi förhåller oss opartiska i de vuxnas tvist men strävar efter att tydliggöra hur barnet kan uppleva den.

Vad förväntar vi oss av dig?


  • Att du strävar efter samarbete för ditt barns bästa.
  • Att du kommer på bokade tider eller ombokar om du får förhinder.

Tala om vad du tycker!

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamheter. Använd då vårt formulär för synpunkter som du kan hitta på lillaedet.se/synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
samt hos den person eller verksamhet du haft kontakt med.

Kvalitet i Lilla Edets kommun

Vår strategiska plan innehåller områden som kommunen ska arbeta med för att förbättra kvaliteten på den kommunala servicen. Alla nämnder och verksamheter ska arbeta med dessa områden. Syftet är att skapa en gemensam grund för arbetet med kvalitet i Lilla Edets kommun.

Vad är en servicedeklaration?

En servicedeklaration beskriver vad du som kommuninvånare/brukare kan förvänta dig när du nyttjar kommunala tjänster.

Senast uppdaterad: 2021-11-11
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »