Lilla Edets kommun - startsida

Servicedeklaration - Hemtjänst

Hemtjänst är till för att ge dig möjlighet att bo i det egna hemmet även om du är i behov av stöd och hjälp. Det kan antingen vara på grund av ålderdom, funktionsnedsättning eller tillfälliga hälsorelaterade problem. Du kan få stöd med omsorgsinsatser så som personlig vård, serviceinsatser som exempelvis hushållssysslor, städning och handling samt trygghetslarm.

Vad kan du förvänta dig av oss?


 • Att all personal bär synlig legitimation.
 • Att du får en kontaktperson som du kan vända dig till med frågor och önskemål.
 • Att personalen arbetar stödjande och motiverande för att du ska kunna bibehålla eller förbättra dina funktioner.
 • Att vi strävar efter att komma på avtalad tid och höra av oss de gånger det inte är möjligt.
 • Att du eller din företrädare får möjlighet att berätta mer om vem du är, om viktiga händelser, personuppgifter, vanor och önskemål i en levnadsberättelse.
 • En genomförandeplan upprättas mellan dig och personalen. Där har du möjlighet att påverka på vilket sätt och när stödet ska ges. Genomförandeplanen utgår ifrån dina förmågor, resurser och intressen och uppdateras vid förändrat behov och/eller två gånger per år. Detta gäller ej vid trygghetslarm och serviceinsatser.
 • Att du i möte med personalen ska bli positivt bemött och med värdighet. Du ska känna trygghet och meningsfullhet i det stöd som du får.

Vad förväntar vi oss av dig?


 • Du gör det du själv kan utifrån dina förutsättningar.
 • Du medverkar då förändringar behöver göras i ditt hem för att vi ska kunna ge stöd och hjälp på ett säkert sätt. Det kan till exempel vara att möblera om eller ta emot hjälpmedel.
 • Du behöver se till att det finns städutrustning för att utföra de insatser som du beviljats.
 • Du meddelar oss om du inte är hemma eller har annat förhinder när vi ska vara hos dig.
 • Du eller din företrädare deltar aktivt i upprättandet av genomförandeplanen och är fortsatt delaktig utifrån det som överenskommits.

Tala om vad du tycker!

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamheter. Använd då vårt formulär för synpunkter som du kan hitta på lillaedet.se/synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
samt hos den person eller verksamhet du haft kontakt med.

Vad är en servicedeklaration?

En servicedeklaration beskriver vad du som kommuninvånare/brukare kan förvänta dig när du nyttjar kommunala tjänster.

Senast uppdaterad: 2021-12-20
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »