Lilla Edets kommun - startsida

Servicedeklaration - IFOs enhet Barn och familj

Barn och familj-enhetens uppdrag är att verka för att alla barn och unga, som vi kommer i kontakt med, får möjlighet att utvecklas på bästa sätt. Vidare är vårt uppdrag att möjliggöra att alla barn och unga har ett tryggt hem och vuxna runt sig som kan tillgodose deras behov. Ibland behöver barn, unga och deras föräldrar stöd och då kan vi utforma stödet tillsammans.

Vi som arbetar på enheten Barn och familj är utbildade att möta personer i svåra situationer samt för att möta och samtala med barn om deras situation. Vi har tillsammans en bred och lång erfarenhet och kompetens. Vi sätter barnets bästa i fokus och utgår från deras vardag.


Du kan komma i kontakt med oss på flera sätt. Du kan göra en ansökan själv. Någon annan kan göra en anmälan om oro för ditt barn. Då tar vi kontakt med dig. Vill du ansöka eller anmäla så vänder du dig till vår Mottagningsgrupp.


Efter en ansökan gör vi alltid en utredning för att ta reda på vilka behov ditt barn och du som förälder har. Om det är till ditt barns bästa erbjuder vi det du/ni ansöker om. 


En anmälan kan leda till en utredning om oron finns kvar efter att Mottagningsgruppen mött barn och föräldrar. En utredning görs för att ni ska få rätt hjälp. Den får ta max fyra månader. En utredning avslutas alltid med ett förslag till insats om vi bedömer att ditt barn eller du/ni behöver det.


Under en utredning vill vi alltid träffa och prata med ditt barn så många gånger som behövs för att barnet ska känna sig trygg med att berätta för oss hur hen upplever sin vardag.


Vid misstanke om våld utreder vi alltid barnets situation.


Vi har tystnadsplikt och får inte berätta om dig eller din familj för någon utan att ni samtycker till det. Vi hämtar ofta in uppgifter om er situation från andra professionella som skolpersonal, vårdpersonal och andra som möter er. Detta för att få en tydligare bild av hela er situation. Om oron för ditt barn eller ungdom är stor, kan vi hämta uppgifter från professionella utan samtycke. Allt vi får reda på om er situation berättar vi för er och ni får en möjlighet att lämna er åsikt om det.


Vi eftersträvar att ha ett bra samarbete med er och viktiga personer i ert nätverk och tror att de bästa lösningarna kommer vi fram till tillsammans.

Vad kan du förvänta dig av oss?


 • Att ditt barn är i centrum.
 • Att vi bemöter dig och ditt barn med respekt.
 • Att du ska kunna känna dig trygg.
 • Att vi för en öppen och transparent dialog.
 • Att vi erbjuder stöd snabbt.
 • Att du ska veta hur du får kontakt med din handläggare.
 • Att du ska få kontakt och att en planering för hur utredningen ska gå till är gjord inom två veckor.
 • Att du ska få besked/beslut inom fyra månader.

Vad förväntar vi oss av dig?


 • Att du sätter ditt barns behov i centrum.
 • Att du kommer på bokade tider eller ombokar om du får förhinder.
 • Att du berättar för oss hur du vill ha dina möten.
 • Att du hjälper ditt barn att få bra möten med oss.

Tala om vad du tycker!

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamheter. Använd då vårt formulär för synpunkter som du kan hitta på lillaedet.se/synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
samt hos den person eller verksamhet du haft kontakt med.

Kvalitet i Lilla Edets kommun

Vår strategiska plan innehåller områden som kommunen ska arbeta med för att förbättra kvaliteten på den kommunala servicen. Alla nämnder och verksamheter ska arbeta med dessa områden. Syftet är att skapa en gemensam grund för arbetet med kvalitet i Lilla Edets kommun.

Vad är en servicedeklaration?

En servicedeklaration beskriver vad du som kommuninvånare/brukare kan förvänta dig när du nyttjar kommunala tjänster.

Senast uppdaterad: 2021-11-11
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »