Lilla Edets kommun - startsida

Servicedeklaration - Individ och familjeomsorgens vuxengrupp

Vuxengruppens uppdrag är att stötta människor som har problematik utifrån:

 • missbruk / beroendeproblematik
 • psykisk ohälsa
 • våld i nära relationer.

Vi som arbetar i vuxengruppen är utbildade för att möta människor i svåra situationer och samtala om detta. Vi har olika utbildningar och bakgrund. Vårt mål är att individen ska bli bemött med respekt och uppleva sig lyssnad på.

Du kan komma i kontakt med oss på flera sätt. Antingen gör du själv en ansökan eller så är det någon annan som anmäler oro för dig, och då tar vi kontakt med dig. Vill du ansöka eller anmäla så vänder du dig till vår Mottagningsgrupp.


Efter en ansökan utreder vi alltid för att ta reda på vilka behov du har. En anmälan kan leda till en utredning om oron kvarstår efter att Mottagningsgruppen mött dig. Detta görs för att du ska få rätt hjälp. Under en utredning vill vi alltid träffa och prata med dig så många gånger som behövs för att inhämta tillräcklig information för att bedriva utredningen.

Visste du att…


 • Vi har tystnadsplikt.
 • För att försöka få en samlad bild kring hur vi och andra professionella kan erbjuda dig stöd försöker vi, med ditt godkännande, samordna stödet.


Vad kan du förvänta dig av oss?


 • Att vi bemöter dig med respekt.
 • Att du ska kunna känna dig trygg.
 • Att du får information om hur du får kontakt med din handläggare.
 • Att du ska få besked/beslut inom fyra månader.
 • Att du ska känna dig lyssnad på
 • Att utredning görs på ett rättssäkert sätt.

Vad förväntar vi oss av dig?


 • Att du kommer på bokade tider eller ombokar om du får förhinder.
 • Att du berättar för oss hur du vill att vi lägger upp dina möten.
 • Att du talar om för oss vad du inte är nöjd med.

Tala om vad du tycker!

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamheter. Använd då vårt formulär för synpunkter som du kan hitta på lillaedet.se/synpunkter
samt hos den person eller verksamhet du haft kontakt med.

Kvalitet i Lilla Edets kommun

Vår strategiska plan innehåller områden som kommunen ska arbeta med för att förbättra kvaliteten på den kommunala servicen. Alla nämnder och verksamheter ska arbeta med dessa områden. Syftet är att skapa en gemensam grund för arbetet med kvalitet i Lilla Edets kommun.

Vad är en servicedeklaration?

En servicedeklaration beskriver vad du som kommuninvånare/brukare kan förvänta dig när du nyttjar kommunala tjänster.

Senast uppdaterad: 2021-01-25
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »