Lilla Edets kommun - startsida

Servicedeklaration - Mottagningsgruppen

Mottagningsgruppens uppdrag är att ta emot anmälningar och ansökningar från privatpersoner och verksamheter. Mottagningsgruppen erbjuder även information och vägledning till myndigheter och allmänheten.

Du kan själv ta kontakt med oss gällande frågor som berör dig själv i din livssituation, eller om du vill ha rådgivning eller vägledning. Du har som privatperson möjlighet att vara anonym när du gör en anmälan.


Vi som arbetar i mottagningsgruppen är utbildade för att möta människor i svåra situationer och samtala om detta. Vi har olika utbildningar och bakgrund. Vårt mål är att individen ska bli bemött med respekt och uppleva sig lyssnad på.


Du kan komma i kontakt med oss på flera sätt. Antingen gör du själv en ansökan eller så är det någon annan som anmäler oro för dig eller ditt barn, och då tar vi kontakt med er.


När mottagningsgruppen tar emot en anmälan gällande barn har vi en skyldighet att genomföra en förhandsbedömning inom 14 dagar, för att se om en utredning behöver inledas. Vid ansökningar gällande stöd som rör barn inleds alltid utredning. Där det finns en misstanke om att barn kan ha utsatts för våld eller bevittnat våld har socialtjänsten alltid en skyldighet att inleda utredning.


När mottagningsgruppen tar emot en anmälan eller ansökan gällande vuxna vill vi alltid träffa dig för att höra lite mer om din situation. Detta görs skyndsamt.
Om du eller ditt barn är i behov av tolk ordnar vi detta.

Visste du att…


 • Vi har tystnadsplikt.
 • Vi har en hög tillgänglighet. Under kontorets öppettider ska du snabbt få kontakt med en socialsekreterare i mottagningsgruppen.
 • Du kan ta kontakt med mottagningsgruppen via telefon, e-post, brev eller genom ett personligt besök.

Vad kan du förvänta dig av oss?


 • Att vi bemöter dig med respekt.
 • Att du ska kunna känna dig trygg.
 • Att du får information om hur du får kontakt med din handläggare.
 • Att du ska känna dig lyssnad på
 • Att förhandsbedömningen görs på ett rättssäkert sätt.
 • Att du får snabb återkoppling gällande dina frågor.
 • Att vi har en bred kompetens gällande socialtjänstens olika områden.

Vad förväntar vi oss av dig?


 • Att du kommer på bokade tider eller ombokar om du får förhinder.
 • Att du berättar för oss hur du vill att vi lägger upp dina möten.
 • Att du talar om för oss vad du inte är nöjd med.

Tala om vad du tycker!

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamheter. Använd då vårt formulär för synpunkter som du kan hitta på lillaedet.se/synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
samt hos den person eller verksamhet du haft kontakt med.

Kvalitet i Lilla Edets kommun

Vår strategiska plan innehåller områden som kommunen ska arbeta med för att förbättra kvaliteten på den kommunala servicen. Alla nämnder och verksamheter ska arbeta med dessa områden. Syftet är att skapa en gemensam grund för arbetet med kvalitet i Lilla Edets kommun.

Vad är en servicedeklaration?

En servicedeklaration beskriver vad du som kommuninvånare/brukare kan förvänta dig när du nyttjar kommunala tjänster.

Senast uppdaterad: 2021-01-25
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »