Lilla Edets kommun - startsida

Servicedeklaration - Särskilt boende (SÄBO)

I särskilt boende ges service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt. Som hyresgäst i särskilt boende står du själv för hyreskontrakt som skrivs med kommunen. Du betalar en avgift för kost, omvårdnad och hyra. Du möblerar din lägenhet själv, förutom säng och madrass som finns på boendet.

Vad kan du förvänta dig av oss?


  • Att när du flyttar till något av våra särskilda boenden utses en kontaktperson till dig.
  • Att du tillsammans med en eventuell anhörig bjuds in till ett välkomstsamtal med din kontaktperson på boendet, där du kan uttrycka dina önskemål.
  • Att du eller din företrädare får möjlighet att berätta mer om vem du är, om viktiga händelser, personuppgifter, vanor och önskemål i en levnadsberättelse.
  • Att en genomförandeplan upprättas tillsammans med dig, där ditt behov av stöd beskrivs. Genomförandeplanen utgår ifrån dina förmågor, resurser och intressen och uppdateras vid förändrat behov och/eller två gånger per år.
  • Att du i möte med personalen ska bli positivt bemött och med värdighet. Du ska känna trygghet och meningsfullhet i det stöd och de aktiviteter som erbjuds.
  • Att vi utreder alla synpunkter och klagomål - de är en viktig del av vårt förbättringsarbete.

Vad förväntar vi oss av dig?


  • Du förfogar över din lägenhet vad gäller möblering och dylikt, men din lägenhet är även vår arbetsplats. Det kan därför innebära att det ibland krävs viss anpassning för att kunna utföra vården och omsorgen på bästa sätt.
  • Att du eller din företrädare deltar aktivt i upprättandet av genomförandeplanen och är fortsatt delaktig utifrån det som överenskommits.
  • Om du har några synpunkter eller klagomål vill vi att du lämnar dem till oss, se nedan hur du gör.

Tala om vad du tycker!

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamheter. Använd då vårt formulär för synpunkter som du kan hitta på lillaedet.se/synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
samt hos den person eller verksamhet du haft kontakt med.

Vad är en servicedeklaration?

En servicedeklaration beskriver vad du som kommuninvånare/brukare kan förvänta dig när du nyttjar kommunala tjänster.

Senast uppdaterad: 2021-12-20
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »