Lilla Edets kommun - startsida

Servicedeklaration - Stöd och försörjning

Socialsekreterare inom stöd och försörjning arbetar med att utreda rätten till ekonomiskt bistånd och stötta personer till en egen försörjning. Vårt arbete utgår ifrån socialtjänstlagen. Vi utreder och handlägger även dödsboanmälan, bistånd till begravningskostnader samt bistånd i form av förmedling.

Fokus är att hjälpa och stötta individen att bli självförsörjande, ekonomiskt bistånd är avsett att vara en tillfällig hjälp. Vi ska ge information och hjälp på vägen till egen försörjning.


Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd är ett behovsprövat bistånd som utreds och betalas ut av socialtjänsten. För att få rätt till bistånd måste du göra allt du kan för att bidra till din försörjning, detta görs upp i en arbetsplan tillsammans med din socialsekreterare. Du måste följa din arbetsplan för att få rätt till bistånd, om du inte följer arbetsplanen kan du få avslag på din ansökan.


Du ansöker månadsvis och bistånd beviljas vanligtvis för en månad i taget. Du har alltid rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd och få din ansökan prövad. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Med beslut om avslag skickas alltid med en hänvisning om hur du överklagar, behöver du hjälp med överklagan vänder du dig till din socialsekreterare.

Vad kan du förvänta dig av oss?


 • Att du som kommer i kontakt med oss får ett respektfullt bemötande och möts med intresse samt uppmärksamhet från din handläggare.
 • Att du kan nå en handläggare på vår telefontid.
 • Att du efter att ha lämnat in en komplett ansökan får ett beslut inom sju dagar.
 • Vid nybesök får du en besökstid inom två veckor efter att du har lämnat in en komplett ansökan.
 • Om du får avslag på din ansökan får du information om hur man överklagar.
 • Att barns livssituation alltid kommer att beaktas särskilt.

Vad förväntar vi oss av dig?


 • Att du bidrar till utredning genom att lämna alla nödvändiga uppgifter.
 • Att du följer uppgjord planering eller andra överenskommelser.
 • Att du kommer på bokade tider eller ombokar i god tid om du får förhinder.
 • Att de uppgifter du lämnar till oss är korrekta och att du anmäler eventuella
  ändringar.

Tala om vad du tycker!

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamheter. Använd då vårt formulär för synpunkter som du kan hitta på lillaedet.se/synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
samt hos den person eller verksamhet du haft kontakt med.

Kvalitet i Lilla Edets kommun

Vår strategiska plan innehåller områden som kommunen ska arbeta med för att förbättra kvaliteten på den kommunala servicen. Alla nämnder och verksamheter ska arbeta med dessa områden. Syftet är att skapa en gemensam grund för arbetet med kvalitet i Lilla Edets kommun.

Vad är en servicedeklaration?

En servicedeklaration beskriver vad du som kommuninvånare/brukare kan förvänta dig när du nyttjar kommunala tjänster.

Senast uppdaterad: 2021-01-25
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »