Lilla Edets kommun - startsida

Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du sammanträdestider till kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och rådgivande organ i Lilla Edets kommun.

Protokoll och kallelser hittar du på respektive nämnds undersida. Klicka på länken i listan nedan eller i menyn till vänster.
Sammanträdestider 2019

Nämnd/organ

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

21

25

-

8

6

17

-

-

9

21

-

9

Kommunstyrelsen

8

12

25

24

-

4

-

27

-

9

25

-

Individnämnden

9, 30

-

6

17

28

-

-

21

-

10

6

11

Kultur- & fritidsnämnden

29

-

5

24

28

-

-

20

-

1

5

10

Miljö- & byggnämnden

29

-

5

16

27

18

-

20

-

1

5

10

Omsorgsnämnden

28

-

4

15

27

-

-

19

30

-

4

9

Tekniska nämnden

30

-

6

17

29

-

-

21

-

2

6

11

Utbildningsnämnden

31

-

7

11

29

-

-

22

-

3

7

12

Folkhälsoutskottet

-

-

12

-

21

-

-

-

-

-

12

-

Kommunala pensionärsrådet

-

-

4

-

27

-

-

-

30

-

-

9

 
Sammanträdestider 2020

Nämnd/organ

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

20

24

-

6

4

15

-

-

7

19

30

-

Kommunstyrelsen

7

11

24

21

-

2

-

25

-

6

17

-

Individnämnden

29

-

4

22

27

-

-

26

30

-

11

9

Kultur- & fritidsnämnden

28

-

3

21

26

-

-

25

29

-

10

8

Miljö- & byggnämnden

27

-

2

20

25

15

-

24

28

-

9

7

Omsorgsnämnden

27

-

2

20

25

-

-

24

28

-

9

7

Tekniska nämnden

29

-

4

22

27

-

-

26

30

-

11

9

Utbildningsnämnden

30

-

5

23

28

-

-

27

-

1

12

10

Folkhälsoutskottet

29

-

-

7

-

-

-

-

22

-

-

16

Kommunala pensionärsrådet

-

-

2

-

25

-

-

-

28

-

-

7

 
Senast uppdaterad: 2020-03-24
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »