Lilla Edets kommun - startsida

Kommunala policys och planer

I Lilla Edets kommun finns en mängd dokument som på olika sätt berör och påverkar hur kommunen ska bedriva och utföra sina olika uppdrag i nämnder och förvaltningar.

Dokumenten är i huvudsak antagna av kommunfullmäktige eller en nämnd. I listan nedan hittar du de tyngre dokument som styr kommunens olika verksamheter. Saknar du något specifikt dokument är du välkommen att höra av dig till kommunen.

Mark och bostäder

BostadsförsörjningsprogramPDF
Planprogram för centrumutveckling i Lilla EdetPDF
KulturarvsplanPDF
Reglemente för beviljande av bidrag till enskild väghållningPDF
Upplåtelsepolicy vid markupplåtelse av offentlig platsPDF
ÖversiktsplanPDF, Mark- och vattenanvändningPDF, Regler och rekommendationerPDF, Intressen och anspråk i Lilla Edet, Ström, GötaPDF, Intressen och anspråk LödösePDF
Fördjupad översiktsplan Lödöse
Allmänna bestämmelser för brukande av allmänna vatten & avloppsanläggningarPDF
Boende för äldre i Lilla Edets kommun, flerårsplan 2018-2024
PDF
Flerårsplan avseende bostäder för personer med funktionsnedsättningar 2018-2024PDF

Personal och lön

Säkerhet

Senast uppdaterad: 2020-01-16
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »