Lilla Edets kommun - startsida

Kommunala policys och planer

I Lilla Edets kommun finns en mängd dokument som på olika sätt berör och påverkar hur kommunen ska bedriva och utföra sina olika uppdrag i nämnder och förvaltningar.

Dokumenten är i huvudsak antagna av kommunfullmäktige eller en nämnd. I listan nedan hittar du de tyngre dokument som styr kommunens olika verksamheter. Saknar du något specifikt dokument är du välkommen att höra av dig till kommunen.

Mark och bostäder

Riktlinjer för bostadsförsörjningPDF
Planprogram för centrumutveckling i Lilla EdetPDF
KulturarvsplanPDF
Reglemente för beviljande av bidrag till enskild väghållningPDF
Upplåtelsepolicy vid markupplåtelse av offentlig platsPDF
ÖversiktsplanPDF, Mark- och vattenanvändningPDF, Regler och rekommendationerPDF, Intressen och anspråk i Lilla Edet, Ström, GötaPDF, Intressen och anspråk LödösePDF
Fördjupad översiktsplan Lödöse
Allmänna bestämmelser för brukande av allmänna vatten & avloppsanläggningarPDF
Boende för äldre i Lilla Edets kommun, flerårsplan 2018-2024
PDF
Flerårsplan avseende bostäder för personer med funktionsnedsättningar 2018-2024PDF

Personal och lön

Miljö och energi

MiljömålPDF NaturvårdsplanPDF, Bilaga 1PDF, Kartblad 1PDF, Kartblad 2PDF, Kartblad 3PDF, Kartblad 4PDF, Kartblad 5PDF, Kartblad 6PDF
EnergiplanPDF
VindbruksplanPDF
Kommunal policy för småskalig eldning med fasta biobränslen kap 1-4PDF, kap 5-10PDF, bilagorPDF
Avfallsplan_A2020.  öppnas i nytt fönster
Avfallsplan,_kommunspecifik bilaga öppnas i nytt fönster

Ekonomi

Mål- och resursplan för 2019 samt flerårsplan för 2020-2021PDF
Mål- och Resursplan 2020 samt flerårsplan för 2021 – 2022PDF
FinanspolicyPDF
Policy för inköp och upphandlingPDF
MålstyrningsguidePDF

Verksamhet

BiblioteksplanPDF
Styrdokument i Lilla Edets kommunPDF
Regler för resor och transporterPDF
Policy mot korruptionPDF, jämte reglerPDF
Policy för sponsring av skolanPDF
InformationspolicyPDF
Grafisk profil

LivsmedelspolicyPDF

Säkerhet

Integration samt kultur

Senast uppdaterad: 2020-06-22
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen Klf


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »