Lilla Edets kommun - startsida


Nu ska vi ta fram en ny vision för Lilla Edets kommun! Det gör vi tillsammans, alla som bor och verkar i kommunen.

Därför vill vi veta vad du tycker är viktigt för att Lilla Edets kommun ska vara en kommun som du vill leva, bo och verka i.


Du kan bidra till den nya visionen genom att, senast 31 januari, besvara frågan nedan.


Tack för att du delar med dig av dina tankar och idéer som kan ligga till grund för visionen och för att du väljer att påverka ditt framtida samhälle!

Sista dag för att lämna idéer och synpunkter via formuläret var 31 januari.

Vad är en vision?

Vad är då en vision egentligen och vad ska man ha den till? Ja, ett sätt att beskriva en vision är att det är en idealbild av samhället som man vill uppnå i framtiden och som kan förverkligas helt eller delvis. Det är en gemensam målbild som ska hjälpa oss att svara på frågan “vart är vi på väg?” En bra vision är inspirerande, ger kraft och energi att tänka nytt och se alternativa lösningar.

Dags att formulera en ny vision

Under hösten 2020 och våren 2021 ska Lilla Edets kommun ta fram en ny övergripande vision, en gemensam ledstjärna som pekar ut riktningen för vår kommun.


Beslutet om att ta fram en ny vision har fattats av kommunfullmäktige då kommunens befintliga vision, från 2006, bara gäller till och med i år 2020. Beslutet bottnar också i Lilla Edets kommuns nya styrmodell som innebär att politiken ska styra med utgångspunkt från just en övergripande vision. I juni 2021 ska kommunfullmäktige besluta om den nya visionen.

Viktigt att många vill vara med

Under arbetet med att ta fram den nya visionen är alla som bor och verkar i Lilla Edets kommun välkomna att vara med och bidra i utvecklingen av vårt samhälle. Det gör du genom att dela med dig av dina tankar och idéer via webbformuläret på denna sida. Kommunen kommer också att lyssna av olika fokusgrupper som exempelvis näringsliv, föreningsliv, barn och unga, seniorer, utlandsfödda och fackliga organisationer.


Som mycket annat runt om i samhället, har även planerna för invånardialogen kring visionen fått anpassas på grund av de skärpta coronarestriktionerna. Därför kommer fysiska möten att undvikas och de som inte har möjlighet att delge sina tankar digitalt via formuläret på kommunens webbplats kan kontakta Medborgarservice via 0520-65 95 20 eller medborgarservice@lillaedet.se för att beställa ett pappersformulär med samma frågeställning som i det digitala formuläret.

Senast uppdaterad: 2021-03-23
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »