Lilla Edets kommun - startsida

Grafisk profil

Här kan du ladda ner Lilla Edets kommuns logotyp och grafiska profilmanual. 

Vem får använda logotypen?

Kommunens logotyp är varumärkesskyddad. Det betyder att du inte får lov att använda logotypen utan kommunens tillstånd. Logotypen får bara användas då Lilla Edets kommun är avsändare. Logotypen finns i både JPG-format och EPS-format.

Hur logotypen får användas

Vår logotyp är en enhet som består av symbol (vapen) och text. Logotypen får bara förekomma i de varianter och färgkombinationer som presenteras i kommunens grafiska profil.

Färger

Symbolen består av tre färger, guld, silver och svart och ska i alla sammanhang där färg finns att tillgå användas i fyrfärg. I de fall där man inte kan använda fyrfärgsalternativet, används en svartvit variant.

Vad föreställer vapnet?

Kommunvapen anknyter till vår historia då Lödöse var en av Sveriges viktigaste handelsstäder och föregångare till Göteborg. Symbolen föreställer Lödösehus, residens åt hertigen Erik Magnusson. Hertigen valde Lödöse som centrum för sitt svensk-dansk-norska län. Lödösevapnet är ett av Sveriges äldsta kommunala vapen med anor från 1200-talet.Den grafiska profilen utgår ifrån vår vision 2020 och nyckelorden Växtkraft, Välbefinnande, Stolthet och Identitet.

Logotyp


Lilla Edets kommuns logotyp finns i två versioner, en liggande och en stående. Vi ska i möjligaste mån ska använda oss av den stående logotypen. Alla logotypen finns att ladda ner i två olika filformat, JPG och EPS, samt i färg eller svartvitt. För att spara ner filen högerklickar du på länken och väljer  "Spara mål som..."
Kommunlogo stående
Kommunlogotyp liggande
Senast uppdaterad: 2021-03-17
Sidansvarig: Ellinor Östlund
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »