Samverkansinsats

Målet med samverkansinsatsen, där du möter BIP-samordnare och hälsoutvecklare, är att du ska bli självförsörjande genom arbete eller studier och att du ska uppnå en ökad hälsa och livskvalitet.

Insatsen ger stöd både individuellt och genom gruppaktiviteter för deltagarna. Det individuella stödet innehåller kartläggning, samordning av rehabilitering, stöd vid myndighetskontakter, motiverande och vägledande samtal, coachning mot arbetsträning/praktik/jobb samt jobbsök.

Vi erbjuder gruppaktiviteter i ACT – ”Att hantera stress och främja hälsa” och andra hälsofrämjande gruppaktiviteter som promenader, annan fysisk aktivitet, skapande aktivitet, studiebesök med mera.

Målgrupp

Insatsen vänder sig till: 

• Kvinnor, män och andra i arbetsför ålder som är i behov av samordnad rehabilitering för att nå arbete/studier eller andra insatser för att på sikt komma ut på arbetsmarknaden.

• Kvinnor, män och andra som är motiverade till att delta i insatsen.

• Personer som bor i Lilla Edets kommun. Men deltagare från Trollhättan, Vänersborg och Grästorp är också välkomna.

Hur går ansökan till?

För att vara aktuell för insatsen krävs att det finns två eller fler samverkande parter, exempelvis Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, som tycker att insatsen kan vara en passande aktivitet.

Du blir först inbjuden till ett första informationsmöte. Om intresse för att delta i insatsen finns fylls en ansökan i, vilken lämnas till ansvarig BIP-samordnare.

Ansvarig BIP-samordnare kan avråda från start i insatsen samt även återföra personen till remitterande myndighet vid behov av andra insatser.

Mer om insatsen

Insatsen finansieras av Samordningsförbundet Södra Vänern.

Vi som samverkar är:
• Arbetsförmedlingen
• Försäkringskassan
• Västra Götalandsregionen
• Trollhättans Stad
• Lilla Edets kommun
• Grästorps kommun
• Vänersborgs kommun

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?