LEADER-projektet pilgrimsleden Göta älv

Lilla Edets kommun var tidigare projektägare för LEADER-projektet pilgrimsleden Göta älv. En arbetsgrupp var kopplad till projektet och i deras arbete ingick att vidareutveckla vandringsturismen och stötta företag kopplat till den.

Arbetsgruppen samlade aktörer från Göteborg upp längs Göta älv och hela vägen till Vänersborg. Det var en styrka och också något som kom många aktörer till gagn.

Bakom satsningen stod tillsammans kommunerna, Västkuststiftelsen, Turistrådet Västsverige, Förvaltningen för kulturutveckling, Svenska kyrkan med flera. Var och en bidrog med sitt respektive fokus för att utveckla och kvalitetssäkra hållbara leder i Västsverige.

Aktörerna kring Pilgrimsleden Göta älv erbjöds utbildnings- och inspirationsträffar. Nu finns fortsatt också så klart möjlighet att nätverka med övriga deltagare! Gå med i Facebookgruppen Pilgrimsutvecklare Göta älv för att se vad de har på gång! Du kan också gå med i Facebookgruppen Pilgrimsleden Göta älv inspiration och diskussion, se länk nedan.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?