Lilla Edets kommun - startsida

Arbetsmarknadsenheten (AME)

Arbetsmarknadsenhetens politiska uppdrag är att i nära samarbete med olika myndigheter och andra aktörer verka för ökad sysselsättning, utbildning, förbättrad integration, minskad arbetslöshet och minskat bidragberoende bland Lilla Edets kommun invånare.

Enheten ska stärka, stödja och motivera den enskilde till arbete utifrån den enskildes och marknadens behov. Detta sker genom bland annat praktik/sysselsättning eller kommunal vuxenutbildning.

Arbetsmarknadsenheten ansvarar för feriearbete för ungdomar. Pengar för detta avsätts via politiskt beslut i kommunen.

Föreningar kan även söka föreningsbidrag för lönebidragsanställningar via Arbetsmarknadsenheten.

Arbetsmarknadsenhetens verksamheter:

  • Lärcentrum (sfi, vuxenutbildning)
  • Arbetscentrum (flyktingmottagning och arbetsmarknadsåtgärder)

Arbetsmarknadsenhetens vision och verksamhetsidé:

"Genom ett förhållningssätt som stödjer, stärker och motiverar individen ska bra förutsättningar skapas för studier eller sysselsättning. Det ska leda till att öka möjligheten till egenförsörjning och höja utbildningsnivån för Lilla Edets kommuninvånare."
 
Senast uppdaterad: 2020-09-17
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »