Lilla Edets kommun - startsida

AURA

AURA står för Arbetsterapeutiskt Utredning i Reell Arbetsmiljö.
Insatsen syftar till att du ska få en bedömning av din arbetsförmåga för att vi tillsammans ska kunna hitta bästa möjliga väg för dig mot arbete, studier eller annan arbetsförberedande åtgärd.


AURA är för dig som:
• är bosatt i Trollhättans, Grästorps eller Lilla Edets kommun
• är arbetslös och i behov av en fördjupad utredning av din arbetsförmåga för att kunna närma dig ett arbete

• är i behov av stöd och samarbete från två eller fler samverkansparter, för att du ska komma vidare i din process mot arbete
• är motiverad att delta i insatsen.


Vad innebär deltagande i AURA Lilla Edet?


Insatsen pågår under totalt 12 veckor.


Kartläggningsfas: Under fyra veckor deltar du i gruppverksamhet, kartläggningssamtal samt arbetar på någon av arbetsstationerna inom Arbetsmarknadsenheten i Lilla Edets kommun. Exempelvis caféservice, skogsvård eller på tvätteriet.


Utredningsfas: Under åtta veckor deltar du fortsatt i arbetet på arbetsstationen samt arbetar parallellt med arbetsterapeuten för att utreda din arbetsförmåga. Fokus under utredningen är att identifiera dina styrkor, förutsättningar och behov, för att du ska kunna närma dig ett arbete.
Insatsen avslutas med ett möte tillsammans med din arbetsterapeut, arbetsledare och handläggare för gemensam uppföljning och slutbedömning.


Hur ansöker du?


Innan ansökan är du välkommen på ett besök tillsammans med din handläggare för att få information om insatsen. Om du därefter är intresserad av att delta i AURA fyller du tillsammans med din handläggare i en ansökan samt bifogar relevanta underlag som är nödvändiga för att vi ska kunna besluta om AURA är rätt insats för dig. För att vara aktuell för insatsen krävs att det finns två eller fler samverkansparter som ser ett behov av att du deltar.


Samverkansprojekt


AURA Lilla Edet är ett samverkansprojekt som finansieras av Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.


Vi som samverkar är:
• Arbetsförmedlingen
• Försäkringskassan
• Västra Götalandsregionen
• Trollhättans Stad
• Lilla Edets kommun
• Grästorps kommun

Senast uppdaterad: 2020-09-17
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »