Lilla Edets kommun - startsida

AURA

AURA står för Arbetsterapeutiskt Utredning i Reell Arbetsmiljö.
Insatsen består av två delar. Dels av en arbetsterapeutisk utredning av arbetsförmåga där målet är att kvinnor och män ska få en rättvisande bedömning av sin arbetsförmåga inför återgång i arbete, studier eller annan arbetsförberedande åtgärd. Dels fördjupad coachning mot arbete/studier med en jobbcoach.


AURA är för dig som:
• är bosatt i Trollhättans, Grästorps eller Lilla Edets kommun
• är arbetslös och i behov av en fördjupad utredning av din arbetsförmåga för att kunna närma dig ett arbete

• är i behov av stöd och samarbete från två eller fler samverkansparter, för att du ska komma vidare i din process mot arbete
• är motiverad att delta i insatsen.


Vad innebär deltagande i AURA Lilla Edet?


Vid arbetsterapeutisk utredning deltar man i insatsen under 12 veckor. Vid coachning är insatsen inte tidsbegränsad utan utgår ifrån personens behov.

 

Under tiden i insatsen deltar man i det dagliga arbetet i någon av kommunens verksamheter inom arbetsmarknadsenheten i Lilla Edets kommun. Det innebär möjligheter att arbeta med till exempel skogsvård, trädgårdsarbete, biltvätt, caféservice eller tvätteri.

 

Under utredning av sin arbetsförmåga har man regelbunden kontakt med sin arbetsterapeut och genomgår olika bedömningar. Fokus under utredningen är att identifiera styrkor, förutsättningar och behov, för att personer ska kunna få rätt stöttning vidare mot arbete, studier eller annan arbetsförberedande åtgärd. Under pågående utredning finns även tillgång till stöttning av jobbcoach samt studie- och yrkesvägledare.

 

Vid coachning har man regelbunden kontakt med sin jobbcoach. Man har möten varje vecka för att få stöd i att komma närmare egenförsörjning. Man kommer själv överens med sin coach om vad det är för typ av stöd man behöver. Det kan till exempel handla om yrkesvägledning, att skriva cv, intervjuträning och att hitta de lediga jobben.

 

Insatsen avslutas med ett samverkansmöte för uppföljning och slutbedömning. Skriftlig bedömning lämnas efter genomförd arbetsförmågeutredning. Skriftlig sammanfattning lämnas efter insats av jobbcoachen.


Hur ansöker du?


Innan ansökan är du välkommen på ett besök tillsammans med din handläggare för att få information om insatsen. Om du därefter är intresserad av att delta i AURA fyller du tillsammans med din handläggare i en ansökan samt bifogar relevanta underlag som är nödvändiga för att vi ska kunna besluta om AURA är rätt insats för dig. För att vara aktuell för insatsen krävs att det finns två eller fler samverkansparter som ser ett behov av att du deltar.


Samverkansprojekt


AURA Lilla Edet är ett samverkansprojekt som finansieras av Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.


Vi som samverkar är:
• Arbetsförmedlingen
• Försäkringskassan
• Västra Götalandsregionen
• Trollhättans Stad
• Lilla Edets kommun
• Grästorps kommun

Senast uppdaterad: 2021-02-12
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »