Lilla Edets kommun - startsida

Rehabvägledare

Rehabvägledare är ett samverkansprojekt som finansieras av Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Syftet med insatsen är att utveckla samverkan och samarbetet inom rehabiliteringsområdet och göra skillnad för män och kvinnor som är i behov av samverkan för att lättare kunna komma ut i arbete eller studier.

Målet med insatsen Rehabvägledare är att fler ska bli egenförsörjande genom arbete eller studier samt att fler ska uppnå en ökad hälsa och livskvalitet.

 

Insatsen riktar sig till kvinnor och män i arbetsför ålder som har behov av samordnad rehabilitering i syfte att på sikt kunna bli självförsörjande genom arbete eller studier. Insatsen ger individuellt stöd och innehåller kartläggning, samordning, stöd vid myndighetskontakter, motiverande och vägledande samtal samt coaching mot arbetsträning och praktik med mera.

Målgrupp

Insatsen vänder sig till:

• Kvinnor och män som är i behov av samordnad rehabilitering för att nå arbete/studier eller andra insatser för att på sikt komma ut på arbetsmarknaden.

• Kvinnor och män som är motiverade till att delta i insatsen.

• Personer som bor i Lilla Edets kommun. Men deltagare från Trollhättan och Grästorp är också välkomna.

Hur går ansökan till?

För att vara aktuell för insatsen krävs att det finns två eller fler samverkande parter, exempelvis arbetsförmedlingen och försäkringskassan, som tycker att rehabvägledning kan vara en passande insats.


Du blir först inbjuden till ett första informationsmöte. Om intresse för att delta i insatser finns fylls en ansökan i, vilken lämnas till ansvarig rehabvägledare.


Ansvarig rehabvägledare kan avråda från start i insatsen samt även återföra personen till remitterande myndighet vid behov av andra insatser.

Mer om rehabvägledare

Rehabvägledare är ett samverkansprojekt som finansieras av Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Syftet med insatsen är att utveckla samverkan och samarbetet inom rehabiliteringsområdet och att göra skillnad för kvinnor och män i behov av samverkan mellan flera myndigheter/organisationer.


Vi som samverkar är:
• Arbetsförmedlingen
• Försäkringskassan
• Västra Götalandsregionen
• Trollhättans Stad
• Lilla Edets kommun
• Grästorps kommun

Senast uppdaterad: 2021-06-15
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »