Lilla Edets kommun - startsida

Almi Företagspartner

Almi Företagspartner har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt.

Almi Företagspartner erbjuder finansiering och rådgivning. Rådgivning kan ske individuellt, i grupp eller via webbaserade tjänster. Därutöver erbjuder Almi seminarier och nätverksträffar i samarbete med externa aktörer.

Kontaktförmedling är en viktig del av rådgivningen. Almi Företagspartner Länk till annan webbplats. har kontor i Borås, Göteborg, Skövde och Trollhättan. De arbetar över hela länet och är väl bekanta med förutsättningarna i hela Västra Götaland.
Senast uppdaterad: 2021-05-03
Sidansvarig: Kajsa Jernqvist
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »