Lilla Edets kommun - startsida

FoU-kortet

Små och medelstora företag i Västra Götaland får möjlighet till extra stöd för forskning och utveckling genom så kallade FoU-kort. FoU står för Forskning och utveckling.

Stödet ges till projekt och utvecklingsinsatser som bland annat ska stärka företagets internationella konkurrenskraft och bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion.

Övergripande mål

Programmet ägs och drivs av Västra Götalandsregionen och har de övergripande målen att stärka små och medelstora företags möjligheter att:

  • konkurrera på globala marknader.
  • bidra till hållbar tillväxt och skapa nya arbetstillfällen.
  • bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion.
Senast uppdaterad: 2021-05-03
Sidansvarig: Kajsa Jernqvist
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »