Lilla Edets kommun - startsida

Företagscentrum

Företagscentrum är en ekonomisk förening med lokala företag och kommunen som medlemmar. Vi arbetar för en utveckling av företagsandan för befintliga företag och arbetar aktivt för att göra kommunen attraktiv för nyetableringar.

Föreningen deltar dessutom i lokala och regionala samverkansprojekt. Bland annat arrangerar Företagscentrum höstmarknad, julmarknad, Lilla Edetmässan, påskriset i centralorten/orterna och medfinansierar vinterbelysningen.

Företagscentrum erbjuder bland annat:

• företagsrådgivning
• starta eget-information
• företagarträffar med intressanta föredragshållare
• aktiva nätverk (flera olika branscher)
• förmedling av mark och lokaler
• kontinuerlig, aktuell information om det lokala och regionala näringslivet
• företagsbesök
• förmedling av företags- och myndighetskontakter

Välkommen till Företagscentrum Handelsförening

Vår målsättning är att öka Lilla Edets attraktionskraft och bidra till utveckling och gemenskap. I vårt nätverk finns de flesta av affärsidkarna i Lilla Edet och vi har ett mycket bra samarbete med såväl Lilla Edets kommun som Fastighetsägarna.

FöretagsCentrum och dess Handelsförening arbetar för alla verksamheter i Lilla Edet. Genom Handelsföreningen får du stöd och möjligheter till att nätverka för att kunna skapa en långsiktig, trygg och hållbar verksamhet.

Är du intresserad att medverka i Handelsföreningen kontakta Ylva Laudon, ylva.laudon@lillaedet.se, 0520-65 95 47.

Företagscentrum samarbetar med:

Ung företagsamhet: För att inspirera ungdomar är Företagscentrum delaktig i "Ung Företagsamhet", som vänder sig till elever på gymnasiet. De driver då ett eget företag under ett läsår.

NyföretagarCentrum Väst: ger dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – kostnadsfri rådgivning. De har erfarna rådgivare som hjälper dig med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring eller vad du vill som rör ditt företagande.

Miljöbron: sammanför studenter och näringsliv i tidsbegränsade projekt. I projekten arbetar studenterna med att hantera utmaningar som ett företag eller en organisation identifierat och har behov av att hantera inom miljö och hållbar utveckling.

Företagscentrums styrelse

Styrelsen består av sex företagare och tre politiker. För närvarande är det:


Lars Hansson Ica Matkassen Lödöse ordförande
Håkan Jonsson Elon
Christian Berg Frendo/Preem
Patrik Johansson Ica Boström

Joakim Molin Essity
Maria Larsson Electrolux filter
Julia Färjhage (C) kommunstyrelsens ordförande
Annette Fransson (S)
Frej Dristig (SD)


Du är välkommen att kontakta någon av dem om du har funderingar kring näringslivsfrågor!

Medlemsansökan

Din medlemsansökan skickar du till företagscentrum, antingen per brev:
Företagscentrum, 463 80 Lilla Edet, eller per e-post till foretagscentrum@lillaedet.se

Senast uppdaterad: 2022-05-30
Sidansvarig: Kajsa Jernqvist
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »