Lilla Edets kommun - startsida

Stöd till företag med anledning av Coronaviruset

Situationen med coronaviruset ställer oss alla inför svåra påfrestningar. Många av de åtgärder som införs för att motverka smittspridning slår hårt mot det lokala näringslivet.

Lilla Edets kommun vill gärna hjälpa det lokala näringslivet och därför har kommunstyrelsen fattat beslut om att underlätta för företag.


Åtgärderna innebär att kommunen kan ge anstånd (längre betalningstid) för:

  • Avgifter knutna till serveringstillstånd för alkohol.
  • Avgifter kopplat till bygglov, tillsyn och övriga tillstånd inom plan- och bygglagens område.
  • Avgifter kopplat till livsmedelskontroll och miljötillsyn.
  • Avgifter kopplat till vatten- och avloppstjänster och avfallshantering.
  • Avgifter för markupplåtelser av offentlig plats.

Vidare så gör Lilla Edets kommun följande för att underlätta för dig som företagare:

  • prioriterar verksamhetskritiska myndighetstjänster.


Senast uppdaterad: 2021-04-29
Sidansvarig: Kajsa Jernqvist
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »